Tillbaka

Program

Programmet inför Svensk Juriststämmas två dagar i september 2021 uppdateras löpande. 

DAG 1 (22 september)
DAG 2 (23 september)

DAG 1 (22 september)

08:30 - 09:30

Registering, kaffe och smörgås

09:30 - 10:40

Välj ett spår

SPÅR 1

Ämne kommer inom kort

SPÅR 2

Aktuella avgöranden från HD

Talare: Anders Eka

SPÅR 3

Bolagsrättsliga nyheter

Carl Svernlöv delar med sig av sina spaningar på aktiebolagsrättens område för våren 2020, allt ifrån vad som är nytt från EU till svensk lagstiftning och praxis. Ämnen som kommer att beröras är bland annat trenden mot digitalisering av stämmor, nya direktiv från EU om digitala bolag och gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar samt de nya svenska reglerna om ersättning till ledande befattningshavare. Han kommer även att beröra ändringarna i Svensk kod för bolagsstyrning.

Talare: Carl Svernlöv 

10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:20

Välj ett spår

SPÅR 1

Ämne kommer inom kort

SPÅR 2

Panelsamtal: Ämne kommer inom kort

Moderator: Maria Grahn-Farley
Deltagare:
Thomas Norling
Cecilia Hegethorn Mogensen
 

SPÅR 3

Panelsamtal: Ämne kommer inom kort 

Moderator: Eva-Maj Mühlenbock 
Deltagare:
Robert Engstedt
Björn Riese
12:20 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

HUVUDDEBATT

Ämne kommer inom kort

15:00 - 15:20

Kaffepaus

15:20 - 16:10

Välj ett spår

SPÅR 1

Ämne kommer inom kort

Talare: Åsa Wikfors 

SPÅR 2

Surrogatmoderskap - ett etiskt och rättsligt dilemma

Tillåtande av surrogatarrangemang enligt svensk rätt har diskuterats under flera decennier men hitintills avvisats med hänvisning till etiska betänkligheter och svårigheterna att reglera föräldraskap på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Att få barn genom surrogatarrangemang är idag vanligare än genom adoption. Det har blivit uppenbart att regler för fastställande av föräldraskap för dessa barn måste till. Frågan är vilken.

Talare: Anna Singer

16:10 - 16:20

Bensträckare

16:20 - 17:10

Ämne kommer inom kort

Talare: Kennet Alexandersson

17:10 - 19:00

Mingel

DAG 2 (23 september)

08:00 - 09:00

Kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

Välj ett spår

SPÅR 1

Panelsamtal: Ämne kommer inom kort

Moderator: Daniel Westman

SPÅR 2

Föräldraalienation

Föräldraalienation innebär att ett barn tar avstånd från en förälder, utan att det finns några sakliga skäl för avståndstagandet, som sker på grund av den andra förälderns påverkan. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är psykisk barnmisshandel. Det finns avsevärd kunskap om föräldraalienation, men ytterst begränsad sådan i Sverige, trots att både socialtjänst och rättsväsende är i stort behov av framför allt identifikations- och interventionsredskap. Anna Lytsy och Christina Bergenstein kommer att tala utifrån sin bok ”Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter”, samt berätta lite om vad som hänt sedan den kom ut.  

Talare: Anna Lytsy  och Christina Bergenstein 

10:30 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:00

Välj ett spår

SPÅR 1

Aktuella avgöranden från HFD

Talare: Helena Jäderblom

SPÅR 2

Ämne kommer inom kort 

SPÅR 3

Ämne kommer inom kort

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:50

Välj ett spår

SPÅR 1

Ämne kommer inom kort. 

SPÅR 2

Ämne kommer inom kort

SPÅR 3

Ämne kommer inom kort

13:50 - 14:10

Kaffepaus

14:10 - 15:30

Panelsamtal: Ämne kommer inom kort

15:30

Dagen avslutas

Säkra din plats

Träffa representanter från Sveriges riksdag, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Boka din plats