Program

Nedan ser du upplägget under Svensk Juriststämmas två dagar i april. 

DAG 1 (21 april)
DAG 2 (22 april)

DAG 1 (21 april)

09:00 - 09:30

Kaffe och smörgås

09:30 - 10:40

Välj ett spår

Spår 1

Vad säger Brås forskning om organiserad brottslighet?

Med Daniel Vesterhav och Johanna Skinnari.

Spår 2

Panelsamtal: Nu är barnkonventionen lag

Med Maria Grahn-Farley och Thomas Norling.

10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:20

Välj ett spår

Spår 1

Polisens bekämpande av gängkriminalitet
- hur ser verkligheten ut?

Med Niclas Andersson

Spår 2

Ämne kommer inom kort

Spår 3

Det svenska korruptionsregelverket i internationell jämförelse

Moderator: Eva-Maj Mühlenbock.
Övriga talare: Natali Pahlén, Biörn Riese och Robert Engstedt.

12:20 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

HUVUDDEBATT: Kampen mot den organiserade brottsligheten

Med Morgan Johansson, Mats Löfving, Johan Forsell, Amir Rostami, Petra Lundh och Christina Gellerbrant Hagberg

15:00 - 15:20

Kaffepaus

15:20 - 16:10

Välj ett spår

Spår 1

Aktuella avgöranden från HD

Med Anders Eka

Spår 2

Panelsamtal: GDPR 2 år senare - reflektioner och framtiden

Med Daniel Westman, Lena Schelin och David Törngren. Medverkande talare uppdateras löpande.

16:10 - 16:20

Bensträckare

16:20 - 17:00

Kunskapen i post-sanningens tid

Med Åsa Wikforss

17:00 - 19:00

Mingel

DAG 2 (22 april)

08:00 - 09:00

Kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

Välj ett spår

Spår 1

Ämne kommer inom kort

Spår 2

Ämne kommer inom kort

10:30 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:00

Välj ett spår

Spår 1

Ämne kommer inom kort

Spår 2

Kommunal domstolstrots
- det kommunala självstyret

Med Ulrik von Essen

Spår 3

Hur påverkar andra länder Sveriges säkerhet?

Med Kennet Alexandersson

12:00 - 13:10

Lunch

13:10 - 14:00

Välj ett spår

Spår 1

Bolagsrättsliga nyheter

Med Carl Svernlöv

Spår 2

Surrogatmoderskap

Med Anna Singer

Spår 3

Nyheter från HFD

Med Helena Jäderblom

14:00 - 14:10

Bensträckare

14:10 - 15:30

Panelsamtal: Påföljdssystemets utformning - möjligheter och utmaningar

Med Eva Thunegard, Martin Borgeke, Karoline Fridolf och Fredrik Wersäll. Medverkande i panelsamtalet uppdateras löpande.

Säkra din plats

Träffa representanter från Sveriges riksdag, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Boka din plats