Tillbaka

Program

Programmet inför Svensk Juriststämmas två dagar i september 2021 uppdateras löpande. 

DAG 1 (22 september)
DAG 2 (23 september)

DAG 1 (22 september)

08:30 - 09:30

Registering, kaffe och smörgås

09:30 - 10:40

Välj ett spår


SPÅR 1

Mänskliga rättigheter - en svensk angelägenhet?

Mänskliga rättigheter ligger inte högt på dagordningen, inte när det gäller brister i Sverige. Samtidigt får Sverige skarp kritik från internationellt håll och från det svenska civilsamhället. Civil Rights Defenders arbetar för att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och utkräva ansvar både internationell och i en svensk kontext. I det här seminariet får vi höra om flera av de utmaningar Sverige har när det gäller mänskliga rättigheter och vad som kan göras för att förbättra situationen. Bland annat: hur rimmar kommunala tiggeriförbud med Europakonventionen och den dom som nyligen kommit från Europadomstolen, hur ser problemet med etnisk profilering inom polisen och vad kan vi säga om de många kriminalpolitiska förslagen utifrån ett människorättsperspektiv?

Talare: John Stauffer och Aida Samani
 


SPÅR 2

Panelsamtal: Nu är barnkonventionen lag

Moderator: Maria Grahn-Farley
Deltagare:
Thomas Norling
Cecilia Hegethorn Mogensen
Yvonne Svensson
Eva Östman Johansson

SPÅR 3

Kunskapen i post-sanningens tid

Talare: Åsa Wikforss
 
10:40 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:20

Välj ett spår

SPÅR 1

Ämne kommer inom kort

SPÅR 2

Ämne kommer inom kort

 
 
12:20 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00

HUVUDDEBATT

Ämne kommer inom kort

15:00 - 15:20

Kaffepaus

15:20 - 16:10

Välj ett spår

SPÅR 1

Aktuella avgöranden från HD


Talare: Anders Eka

SPÅR 2

Surrogatmoderskap - ett etiskt och rättsligt dilemma

 Talare: Michael Hellner
 

SPÅR 3

Bolagsrättsliga nyheter

Carl Svernlöv delar med sig av sina spaningar på aktiebolagsrättens område för våren 2021, allt ifrån vad som är nytt från EU till svensk lagstiftning och praxis. Ämnen som kommer att beröras är bland annat trenden mot digitalisering av stämmor, nya direktiv från EU om digitala bolag och gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar samt de nya svenska reglerna om ersättning till ledande befattningshavare. Han kommer även att beröra ändringarna i Svensk kod för bolagsstyrning.

Talare: Carl Svernlöv 
16:10 - 16:20

Bensträckare

16:20 - 17:10

Hur hotar andra länder Sveriges säkerhet?

Talare: Kennet Alexandersson
17:10 - 19:00

Mingel

DAG 2 (23 september)

08:00 - 09:00

Kaffe och smörgås

09:00 - 10:30

Välj ett spår

 

SPÅR 1

Tre år med GDPR - ett panelsamtal

  • Vilken ställning har dataskyddet idag?
  • Vilka är de stora praktiska utmaningarna i olika organisationer?
  • Hur arbetar Integritetsskyddsmyndigheten?
  • Vad väntar runt hörnet på dataskyddsområdet? 
Moderator: Daniel Westman
Deltagare: 
Agnes Hammarstrand
Lena Lindgren Schelin
Mattias Råbe

 

SPÅR 2

Föräldraalienation

Föräldraalienation innebär att ett barn tar avstånd från en förälder, utan att det finns några sakliga skäl för avståndstagandet, som sker på grund av den andra förälderns påverkan. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är psykisk barnmisshandel. Det finns avsevärd kunskap om föräldraalienation, men ytterst begränsad sådan i Sverige, trots att både socialtjänst och rättsväsende är i stort behov av framför allt identifikations- och interventionsredskap. Anna Lytsy och Christina Bergenstein kommer att tala utifrån sin bok ”Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter”, samt berätta lite om vad som hänt sedan den kom ut.  

Talare: Anna Lytsy  och Christina Bergenstein 
 

SPÅR 3

Panelsamtal:
Digitala Förhandlingar mot parts protest - RB och LSF

Moderator: Ylli Dautaj
Deltagare:
Professor Kaj Hobér
Professor emeritus Lars Heuman
Advokat Rolf Åbjörnsson
Advokat Johan Sidklev
10:30 - 11:00

Kaffepaus

11:00 - 12:00

Välj ett spår

SPÅR 1

Aktuella avgöranden från HFD

Talare: Helena Jäderblom
 
 
 

SPÅR 2

Kamerabevakning och tillsyn

Talare: Gustav Linder och Jeanette Bladh Gustafson
 
 

SPÅR 3

Privatisering av kommunal verksamhet - vinstsyfte kontra allmännytta

Talare: Åsa Örnberg
12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:50

Välj ett spår

SPÅR 1

Upphandling vid krissituation

Talare: Malin de Jounge och Eva-Maj Mühlenbock
 
 

SPÅR 2

Ämne kommer inom kort

SPÅR 3

Ämne kommer inom kort

13:50 - 14:10

Kaffepaus

14:10 - 15:30

Panelsamtal: Övergrepp mot barn och kvinnor i pandemins skugga

15:30

Dagen avslutas

Säkra din plats

Träffa representanter från Sveriges riksdag, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Boka din plats