Program

Här ser du ett urval av seminarier, debatter och paneler under Svensk Juriststämma 2020. Hela programmet offentliggörs inom kort. Här kommer du snart även kunna ladda hem programmet i PDF-form.

Urval av seminarier, debatter och paneler under Svensk Juriststämma 2020.


GDPR 2 år senare - var paniken befogad?

Panelsamtal med Daniel Westman med fler.

Kampen mot den organiserade brottsligheten

Huvuddebatt med Morgan Johansson, Mats Löfving, Johan Forsell, Amir Rostami, Petra Lundh med fler.

Nu är barnkonventionen lag

Panelsamtal med Maria Grahn-Farley med fler.

Aktuella avgöranden från HD

Seminarium med Anders Eka

Kommunal domstolstrots - det kommunala självstyret

Seminarium med Ulrik von Essen

Aktuella avgöranden från HFD

Seminarium med Thomas Bull

Säkra din plats

Träffa representanter från Sveriges riksdag, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Boka din plats