Svensk
Juriststämma

7-8 mars    /   Clarion Hotel Sign   /   Stockholm

Över 20 seminarier med representanter från Sveriges riksdag, myndigheter och rättsväsendet.

Boka din plats

En mötesplats för juristsverige

Under två heldagar tar du del av de senaste nyheterna inom juridikens område och får möjlighet att lyssna till spännande panelsamtal och debatter kring ett antal högaktuella ämnen. Under Svensk Juriststämma 2018 arrangeras över 20 seminarier med representanter från Sveriges riksdag, myndigheter och rättsväsendet. Svensk Juriststämma är ett av Sveriges största rättspolitiska forum där den senaste rättsutvecklingen och ny lagstiftning debatteras.

Panelsamtal och debatter

En betydande del av programmet fokuserar på panelsamtal och debatter där ett antal högaktuella områden belyses från olika perspektiv. Svensk Juriststämma 2018’s huvuddebatt kommer att behandla situationen i de bostadsområden som polisen pekat ut som särskilt utsatta – Sveriges utanförskapsområden.

Priser

Mer information om priser och anmälan finner du här  »

En dag

Säkrar dig en plats på en dag på stämman.

6 900 kr (exkl. moms)

Boka din plats!

Två dagar

Säkrar dig en plats på på dagar på stämman.

8 900 kr (exkl. moms)

Boka din plats!

Mängdabatt

Gäller vid bokning av 5 eller fler platser.

6 700 kr (exkl. moms)

Boka din plats!

Säkra din plats

Träffa representanter från Sveriges riksdag, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.