Endast digitala platser kvar!
Tillbaka

Årets talare

Svensk Juriststämma 2021 | 22 - 23 september

För att få en allsidig belysning av varje ämne som behandlas modereras samtliga panelsamtal och debatter av experter inom respektive område. Talarlistan uppdateras kontinuerligt. 

Agnes Hammarstrand

Läs mer ›

Agnes Hammarstrand

Advokat inom IT-rätt samt e-handelsjuridik med mångårig erfarenhet att hjälpa företag med juridiska frågor inom e-handel och...

Läs mer ›

Aida Samani

Aida Samani

Jurist på Civil Rights Defenders. Arbetar med att motverka etnisk-/rasprofilering av svensk polis och att främja ansvarsutkrävande för grova internationella bro...

Anders Eka

Foto: domstol.se

Anders Eka

Ordförande i Högsta Domstolen. Anders kommer att hålla i seminariet "Aktuella avgöranden från HD"

Anna Lytsy

Läs mer ›

Anna Lytsy

Anna Lytsy är frilansjournalist och författare sedan 25 år, med ett 20-tal utgivna böcker i olika genrer (fack- och skönlitteratur). Har skrivit flera uppdragsb...

Läs mer ›

Börje Leidhammar

Läs mer ›

Börje Leidhammar

Börje Leidhammar är advokat. Han har en bakgrund som domare i länsrätt och kammarrätt, som skattedirektör i Skatteverket och sk...

Läs mer ›

Carl Svernlöv

Läs mer ›

Carl Svernlöv

Carl Svernlöv, jur.dr, är advokat och delägare i den globala advokatbyrån Baker & McKenzie samt adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet....

Läs mer ›

Cecilia Hegethorn Mogensen

Cecilia Hegethorn Mogensen

Biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten.

Charlotte Palmstierna

Läs mer ›

Charlotte Palmstierna

Charlotte Palmstierna är i dag rådgivare i barnrättsfrågor och doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet med fokus på...

Läs mer ›

Christina Bergenstein

Läs mer ›

Christina Bergenstein

Christina Bergenstein är advokat sedan 2002 och arbetar med brottmål och familjerätt sedan 1999 och är delägare i Advokatfirman SSW...

Läs mer ›

Daniel Westman

Läs mer ›

Daniel Westman

Daniel är oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttra...

Läs mer ›

Eva-Maj Mühlenbock

Läs mer ›

Eva-Maj Mühlenbock

Advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB

Eva-Maj har en lång och särskild erfarenhet inom offentlig upphandling, konkurrens- och E...

Läs mer ›

Eva Östman Johansson

Eva Östman Johansson

Kammarrättsråd vice ordf, Avdelning 1, Kammarrätten i Stockholm. Ordinarie domare sedan 2005 och sedan 2015 vice ordförande vid Kammarrätten i Stockholm.

Helena Jäderblom

Helena Jäderblom

Justitieråd och ordförande, Högsta förvaltningsdomstolen.

Jeanette Bladh Gustafson

Jeanette Bladh Gustafson

Jurist på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Jens Näsström

Jens Näsström

Arbetspsykolog. Specialiserat sig på jurister. Forskning på bl.a. effekterna av pandemin på jurister: www.nasstrom.info www.hybridwork.life

Jenny Bård

Jenny Bård

Jurist på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Johan Sidklev

Johan Sidklev

Partner, Head of Disputes (Stockholm) at Roschier & President of the Swedish Arbitration Association (SAA)

John Lagström

John Lagström

Affärsjurist och arbetar som IT-strateg på Domstolsverket och är medlem i expertgruppen för AI och ny teknik under E-Justice Working Party (EU).

John Stauffer

Foto: David Lagerlöf

John Stauffer

Chefsjurist och vice chef på Civil Rights Defenders och leder organisationens juridiska arbete och arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.

Kaj Hobér

Läs mer ›

Kaj Hobér

Professor of International Investment and Trade Law at Uppsala University. Associate Member of 3 Verulam Buildings, where his arbitration practice encompasse...

Läs mer ›

Lars Heuman

Lars Heuman

Professor emeritus vid Stockholms universitet

Lena Lindgren Schelin

Foto: imy.se

Lena Lindgren Schelin

Generaldirektör

Linda H Staaf

Linda H Staaf

Chef för underrättelseenheten, NOA. Har lett arbetet för polisens del gällande informationshämtningen från den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat.

Malin de Jounge

Malin de Jounge

Upphandlingsråd, Konkurrensverket. Har arbetat med att leda arbetet med tillsyn över offentlig upphandling under flera år. Tidigare advokat samt medförfattare t...

Maria Perrotta Berlin

Foto: Juliana Wiklund

Maria Perrotta Berlin

Nationalekonom från SU, Assistant Professor vid HHS. Forskning på bl.a. könsbaserat våld (och i hemmet) i samband med reformer i lagstiftning och pandemin

Martin Holmgren

Foto: Kriminalvården

Martin Holmgren

Generaldirektör, Kriminalvården

Mats Sjösten

Mats Sjösten

Lagman, Domare, Varbergs tingsrätt

Mattias Råbe

Mattias Råbe

Mattias Råbe är dataskyddsombud på Polismyndigheten sedan 2018. Han har tidigare bland annat arbetat med dataskyddslagstiftning på Justitiedepartementet.

Michael Hellner

Läs mer ›

Michael Hellner

Michael Hellner är professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Han deltog för Justitiedepartementets räkning som svensk deleg...

Läs mer ›

Patrik Schöldström

Patrik Schöldström

Hovrättsråd i Svea hovrätt, domare. Docent i processrätt vid Stockholms universitet. Tidigare advokat och regelbundet skiljeman i svenska och utländska tvister

Per Behm

Per Behm

Chefsjurist, ICA Gruppen AB (publ) sedan 2003. Dessförinnan var Per chefsjurist på Preem Petroleum AB mellan 1995 och 2002.

Rolf Åbjörnsson

Rolf Åbjörnsson

Rolf har sedan 1972 varit verksam som advokat med huvudsaklig inriktning på insolvensrätt.

Thomas Norling

Foto: Pernille Tofte

Thomas Norling

Justitieombudsman, JO

Tormod Johansen

Tormod Johansen

Jur. dr i offentlig rätt. Forskare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Ylli Dautaj

Läs mer ›

Ylli Dautaj

Managing Partner at DER Legal, focusing on international arbitration and public international law. Ylli is a PhD Candidate at the University of Edinburgh, wh...

Läs mer ›

Yvonne Svensson

Foto: Hanna Franzén

Yvonne Svensson

Ställföreträdande generaldirektör och rättschef, Boverket

Åsa M Wikforss

Foto: C Sturmark

Åsa M Wikforss

Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Akademien. Författare till boken ”Alternativa fak...

Åsa Örnberg

Åsa Örnberg

Jur. dr i offentlig rätt. Lektor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Endast digitala platser kvar

Träffa representanter från Sveriges riksdag, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.