Tillbaka

Talare

Talarna nedan är från Svensk Jurisstämma som ägde rum 22-23 september 2021.

För att få en allsidig belysning av varje ämne som behandlas modereras samtliga panelsamtal och debatter av experter inom respektive område.

Agnes Hammarstrand

Läs mer ›

Agnes Hammarstrand

Läs mer ›

Aida Samani

Aida Samani

Jurist på Civil Rights Defenders. Arbetar med att motverka etnisk-/rasprofilering av svensk polis och att främja ansvarsutkrävande för grova internationella bro...

Anders Eka

Foto: domstol.se

Anders Eka

Ordförande i Högsta Domstolen. Anders kommer att hålla i seminariet "Aktuella avgöranden från HD"

Anna Lytsy

Läs mer ›

Anna Lytsy

Läs mer ›

Börje Leidhammar

Läs mer ›

Börje Leidhammar

Läs mer ›

Carl Svernlöv

Läs mer ›

Carl Svernlöv

Läs mer ›

Cecilia Hegethorn Mogensen

Cecilia Hegethorn Mogensen

Biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten.

Charlotte Palmstierna

Läs mer ›

Charlotte Palmstierna

Läs mer ›

Christina Bergenstein

Läs mer ›

Christina Bergenstein

Läs mer ›

Daniel Westman

Läs mer ›

Daniel Westman

Läs mer ›

Ellen Hausel Heldahl

Läs mer ›

Ellen Hausel Heldahl

Läs mer ›

Eva-Maj Mühlenbock

Läs mer ›

Eva-Maj Mühlenbock

Läs mer ›

Eva Östman Johansson

Eva Östman Johansson

Kammarrättsråd vice ordf, Avdelning 1, Kammarrätten i Stockholm. Ordinarie domare sedan 2005 och sedan 2015 vice ordförande vid Kammarrätten i Stockholm.

Helena Jäderblom

Helena Jäderblom

Justitieråd och ordförande, Högsta förvaltningsdomstolen.

Jeanette Bladh Gustafson

Jeanette Bladh Gustafson

Jurist på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Jens Näsström

Jens Näsström

Arbetspsykolog. Specialiserat sig på jurister. Forskning på bl.a. effekterna av pandemin på jurister: www.nasstrom.info www.hybridwork.life

Jenny Bård

Jenny Bård

Jurist på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Johan Sidklev

Johan Sidklev

Partner, Head of Disputes (Stockholm) at Roschier & President of the Swedish Arbitration Association (SAA)

John Lagström

John Lagström

Affärsjurist och arbetar som IT-strateg på Domstolsverket och är medlem i expertgruppen för AI och ny teknik under E-Justice Working Party (EU).

John Stauffer

Foto: David Lagerlöf

John Stauffer

Chefsjurist och vice chef på Civil Rights Defenders och leder organisationens juridiska arbete och arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.

Kaj Hobér

Läs mer ›

Kaj Hobér

Läs mer ›

Lars Heuman

Lars Heuman

Professor emeritus vid Stockholms universitet

Lena Lindgren Schelin

Foto: imy.se

Lena Lindgren Schelin

Generaldirektör

Linda H Staaf

Linda H Staaf

Chef för underrättelseenheten, NOA. Har lett arbetet för polisens del gällande informationshämtningen från den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat.

Malin de Jounge

Malin de Jounge

Upphandlingsråd, Konkurrensverket. Har arbetat med att leda arbetet med tillsyn över offentlig upphandling under flera år. Tidigare advokat samt medförfattare t...

Maria Perrotta Berlin

Foto: Juliana Wiklund

Maria Perrotta Berlin

Nationalekonom från SU, Assistant Professor vid HHS. Forskning på bl.a. könsbaserat våld (och i hemmet) i samband med reformer i lagstiftning och pandemin

Martin Holmgren

Foto: Kriminalvården

Martin Holmgren

Generaldirektör, Kriminalvården

Mats Sjösten

Mats Sjösten

Lagman, Domare, Varbergs tingsrätt

Mattias Råbe

Mattias Råbe

Mattias Råbe är dataskyddsombud på Polismyndigheten sedan 2018. Han har tidigare bland annat arbetat med dataskyddslagstiftning på Justitiedepartementet.

Michael Hellner

Läs mer ›

Michael Hellner

Läs mer ›

Patrik Schöldström

Patrik Schöldström

Hovrättsråd i Svea hovrätt, domare. Docent i processrätt vid Stockholms universitet. Tidigare advokat och regelbundet skiljeman i svenska och utländska tvister

Per Behm

Per Behm

Chefsjurist, ICA Gruppen AB (publ) sedan 2003. Dessförinnan var Per chefsjurist på Preem Petroleum AB mellan 1995 och 2002.

Rolf Åbjörnsson

Rolf Åbjörnsson

Rolf har sedan 1972 varit verksam som advokat med huvudsaklig inriktning på insolvensrätt.

Thomas Norling

Foto: Pernille Tofte

Thomas Norling

Justitieombudsman, JO

Tormod Johansen

Tormod Johansen

Jur. dr i offentlig rätt. Forskare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Ylli Dautaj

Läs mer ›

Ylli Dautaj

Läs mer ›

Yvonne Svensson

Foto: Hanna Franzén

Yvonne Svensson

Ställföreträdande generaldirektör och rättschef, Boverket

Åsa Örnberg

Åsa Örnberg

Jur. dr i offentlig rätt. Lektor vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.