Tillbaka

Talare

Talare under Svensk Juriststämma uppdateras löpande.

Sveriges ledande experter

För att få en allsidig belysning av varje ämne som behandlas modereras samtliga panelsamtal och debatter av experter inom respektive område. 

Agnes Hammarstrand

Läs mer ›

Agnes Hammarstrand

Advokat på advokatfirman Delphi.

Läs mer ›

Aida Samani

Aida Samani

Jurist på Civil Rights Defenders. Arbetar med att motverka etnisk-/rasprofilering av svensk polis och att främja ansvarsutkrävande för grova internationella bro...

Anders Eka

Foto: domstol.se

Anders Eka

Ordförande i Högsta Domstolen. Anders kommer att hålla i seminariet "Aktuella avgöranden från HD"

Anna Lytsy

Läs mer ›

Anna Lytsy

Anna Lytsy är frilansjournalist och författare sedan 25 år, med ett 20-tal utgivna böcker i olika genrer (fack- och skönlitteratur). Har skrivit flera uppdragsb...

Läs mer ›

Carl Svernlöv

Läs mer ›

Carl Svernlöv

Carl Svernlöv, jur.dr, är advokat och delägare i den globala advokatbyrån Baker & McKenzie samt adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet....

Läs mer ›

Cecilia Hegethorn Mogensen

Cecilia Hegethorn Mogensen

Biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten.

Christina Bergenstein

Läs mer ›

Christina Bergenstein

Christina Bergenstein är advokat sedan 2002 och arbetar med brottmål och familjerätt sedan 1999 och är delägare i Advokatfirman SSW...

Läs mer ›

Daniel Westman

Läs mer ›

Daniel Westman

Daniel är oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttra...

Läs mer ›

Eva-Maj Mühlenbock

Läs mer ›

Eva-Maj Mühlenbock

Advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB

Eva-Maj har en lång och särskild erfarenhet inom offentlig upphandling, konkurrens- och E...

Läs mer ›

Eva Östman Johansson

Eva Östman Johansson

Kammarrättsråd vice ordf, Avdelning 1, Kammarrätten i Stockholm

Gustav Linder

Gustav Linder

Jurist, Datainspektionen

Helena Jäderblom

Helena Jäderblom

Justitieråd och ordförande, Högsta förvaltningsdomstolen.

Jeanette Bladh Gustafson

Jeanette Bladh Gustafson

Jurist, Datainspektionen

Johan Sidklev

Johan Sidklev

Partner, Head of Disputes (Stockholm) at Roschier & President of the Swedish Arbitration Association (SAA)

John Stauffer

Foto: David Lagerlöf

John Stauffer

Chefsjurist och vice chef på Civil Rights Defenders och leder organisationens juridiska arbete och arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.

Kaj Hobér

Läs mer ›

Kaj Hobér

Professor of International Investment and Trade Law at Uppsala University. Associate Member of 3 Verulam Buildings, where his arbitration practice encompasse...

Läs mer ›

Kennet Alexandersson

Kennet Alexandersson

Senior analytiker, Säkerhetspolisen

Lars Heuman

Lars Heuman

Professor emeritus vid Stockholms universitet

Lena Lindgren Schelin

Foto: imy.se

Lena Lindgren Schelin

Generaldirektör

Malin de Jounge

Malin de Jounge

Enhetschef - Enheten för otillåten direktupphandling, Konkurrensverket.

Maria Grahn-Farley

Läs mer ›

Maria Grahn-Farley

Maria Grahn-Farley är ledande barnrättsexpert som arbetar som docent vid juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Hon doktorerade (S.J.D) i barnrätt och...

Läs mer ›

Martin Holmgren

Foto: Kriminalvården

Martin Holmgren

Generaldirektör

Mattias Råbe

Mattias Råbe

Mattias Råbe är dataskyddsombud på Polismyndigheten sedan 2018. Han har tidigare bland annat arbetat med dataskyddslagstiftning på Justitiedepartementet.

Michael Hellner

Läs mer ›

Michael Hellner

Michael Hellner är professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Han deltog för Justitiedepartementets räkning som svensk deleg...

Läs mer ›

Rolf Åbjörnsson

Rolf Åbjörnsson

Rolf har sedan 1972 varit verksam som advokat med huvudsaklig inriktning på insolvensrätt.

Thomas Norling

Foto: Pernille Tofte

Thomas Norling

Justitieombudsman, JO

Ylli Dautaj

Läs mer ›

Ylli Dautaj

Managing Partner at DER Legal, focusing on international arbitration and public international law. Ylli is a PhD Candidate at the University of Edinburgh, wh...

Läs mer ›

Yvonne Svensson

Foto: Hanna Franzén

Yvonne Svensson

Ställföreträdande generaldirektör och rättschef, Boverket

Åsa M Wikforss

Foto: C Sturmark

Åsa M Wikforss

Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Akademien. Författare till boken ”Alternativa fak...

Åsa Örnberg

Åsa Örnberg

Lektor, offentlig rätt Juridiska institutionen Stockholms universitet

Vad andra har sagt

Trevligt genomförd stämma och bra seminarier! Nöjd

Caroline

Gott helhetsbetyg. God mat serverades. Bra debatter.

Richard

Otroligt bra ordnat!

Catharina

Ambitiöst upplägg. Mkt bra föreläsare. Extremt intressant debatt med politikerna. Livade upp[…]

Pia

Boka din plats idag

Träffa representanter från Sveriges riksdag, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Säkra din plats