Talare

Årets talare under Svensk Juriststämma uppdateras löpande.

Sveriges ledande experter

För att få en allsidig belysning av varje ämne som behandlas modereras samtliga panelsamtal och debatter av experter inom respektive område. 

Amir Rostami

Fil.dr. i sociologi vid sociologiska institutionen på Stockholms universitet och forskare på Institutet för Framtidsstudier

Amir Rostami

Amir Rostami kommer att medverka i huvuddebatten "Kampen mot den organiserade brottsligheten".

Anders Eka

Ordförande i Högsta Domstolen
Foto: domstol.se

Anders Eka

Anders kommer att hålla i seminariet "Aktuella avgöranden från HD"

Anna Singer

Professor i civilrätt, särskilt familjerätt vid juridiska institutionen, Uppsala universitet
Foto: Uppsala universitet

Anna Singer

Anna kommer att tala under seminariet "Surrogatmoderskap"

Biörn Riese

Senior Advisor, Jurie
Foto: Jurie

Biörn Riese

Biörn Riese specialiserar sig på att ge råd och stöd i bolagsstyrning, hållbarhet - med särskilt fokus på anti-korruption - och riskhantering. Medan de flesta ä...

Carl Svernlöv

Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå AB

Carl Svernlöv

Christina Gellerbrant Hagberg

Myndighetschef Rikskronofogden
Foto: Jeanette Andersson

Christina Gellerbrant Hagberg

Daniel Vesterhav

Enhetschef, Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, Brå

Foto: Liselotte van der Meijs

Daniel Vesterhav

Daniel Westman

Expert på IT- och medierätt, oberoende rådgivare samt lärare och forskare

Daniel Westman

Daniel kommer att medverka under panelsamtalet "GDPR 2 år senare" och är specialiserad på IT- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttra...

Läs mer ›

David Törngren

Biträdande enhetschef på Justitiedepartementets grundlagsenhet

David Törngren

Eva Thunegard

Chefsåklagare / Tf områdeschef, Åklagarmyndigheten

Eva Thunegard

Eva kommer att medverka under panelsamtalet "Påföljdssystemets utformning – möjligheter/utmaningar"

Eva-Maj Mühlenbock

Advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB

Eva-Maj Mühlenbock

Eva-Maj har en lång och särskild erfarenhet inom offentlig upphandling, konkurrens- och EU-rätt. Hon är även författare till "Lagen om offentlig upphandling - e...

Läs mer ›

Fredrik Wersäll

Sveriges riksmarsalk
Foto: Emma Fredriksson

Fredrik Wersäll

Fredrik kommer att medverka under panelsamtalet "Påföljdssystemets utformning - möjligheter/utmaningar".

Helena Jäderblom

Ordförande i Högsta Förvaltningsdomstolen
Foto: domstol.se

Helena Jäderblom

Johan Forsell

Rättspolitisk talesperson Moderaterna
Foto: Fredrik Wennerlund

Johan Forsell

Johan Forsell kommer att medverka i huvuddebatten "Kampen mot den organiserade brottsligheten".

Johanna Skinnari

Bitr. enhetschef, Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet, Brå.
Foto: Liselotte van der Meijs

Johanna Skinnari

Karoline Fridolf

Rådman, Avdelning 3, Domare, Helsingborgs tingsrätt samt ämnesansvarig i straffrätt vid Domstolsakademin

Karoline Fridolf

Kennet Alexandersson

Senior analytiker, Säkerhetspolisen

Kennet Alexandersson

Lena Lindgren Schelin

Generaldirektör, Datainspektionen
Foto: Datainspektionen

Lena Lindgren Schelin

Maria Grahn-Farley

Docent i Offentlig Rätt

Maria Grahn-Farley

Maria kommer medverka under panelsamtalet "Nu är barnkonventionen lag" och doktorerade (S.J.D) i barnrätt och folkrätt på Harvard Law School, USA och har en Jur...

Läs mer ›

Martin Borgeke

F.d. justitieråd

Martin Borgeke

Martin kommer att medverka under panelsamtalet "Påföljdssystemets utformning - möjligheter/utmaningar"

Mats Löfving

Chef på nationella operativa avdelningen (NOA)
Foto: Lars Hedelin/Polisen

Mats Löfving

Mats Löfving kommer att medverka i huvuddebatten "Kampen mot den organiserade brottsligheten".

Morgan Johansson

Justitie- och migrationsminister

Morgan Johansson

Morgan kommer att medverka i huvuddebatten "kampen mot den organiserade brottsligheten" och är Justitie- och migrationsminister.

Natali Pahlén

Generalsekreterare, Institutet Mot Mutor
Foto: Institutet Mot Mutor

Natali Pahlén

Natali kommer att tala under seminariet "Det svenska korruptionsregelverket i internationell jämförelse"

Niclas Andersson

C LPO, LPO Rinkeby, Po Nord, Region Stockholm, Polismyndigheten

Niclas Andersson

Petra Lundh

Riksåklagare
Foto: Thomas Carlgren

Petra Lundh

Petra Lundh kommer att medverka i huvuddebatten "Kampen mot den organiserade brottsligheten".

Robert Engstedt

Senioråklagare, Riksenheten mot korruption

Robert Engstedt

Robert Engstedt har en drygt 30 års nationell och internationell erfarenhet från rättsväsendet såväl inom offentlig som privat sektor. I dag arbetar han som sen...

Läs mer ›

Thomas Norling

JO
Foto: Pernille Tofte

Thomas Norling

Ulrik von Essen

Ledamot av Högsta förvaltningsdomstolen
Foto: domstol.se

Ulrik von Essen

Ulrik kommer att leda seminariet "Kommunal domstolstrots - det kommunala självstyret".

Åsa Wikforss

Professor, Filosofiska institutionen, Stockholms universitet

Åsa Wikforss

Vad andra har sagt

Trevligt genomförd stämma och bra seminarier! Nöjd

Caroline

Gott helhetsbetyg. God mat serverades. Bra debatter.

Richard

Otroligt bra ordnat!

Catharina

Ambitiöst upplägg. Mkt bra föreläsare. Extremt intressant debatt med politikerna. Livade upp[…]

Pia

Boka din plats idag

Träffa representanter från Sveriges riksdag, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.

Säkra din plats