Tillbaka

Årets talare

Svensk Juriststämma 2021 | 22 - 23 september

För att få en allsidig belysning av varje ämne som behandlas modereras samtliga panelsamtal och debatter av experter inom respektive område. Talarlistan uppdateras kontinuerligt. 

Agnes Hammarstrand

Läs mer ›

Agnes Hammarstrand

Advokat och partner på advokatfirman Delphi.

Läs mer ›

Aida Samani

Aida Samani

Jurist på Civil Rights Defenders. Arbetar med att motverka etnisk-/rasprofilering av svensk polis och att främja ansvarsutkrävande för grova internationella bro...

Anders Eka

Foto: domstol.se

Anders Eka

Ordförande i Högsta Domstolen. Anders kommer att hålla i seminariet "Aktuella avgöranden från HD"

Anna Lytsy

Läs mer ›

Anna Lytsy

Anna Lytsy är frilansjournalist och författare sedan 25 år, med ett 20-tal utgivna böcker i olika genrer (fack- och skönlitteratur). Har skrivit flera uppdragsb...

Läs mer ›

Carl Svernlöv

Läs mer ›

Carl Svernlöv

Carl Svernlöv, jur.dr, är advokat och delägare i den globala advokatbyrån Baker & McKenzie samt adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet....

Läs mer ›

Cecilia Hegethorn Mogensen

Cecilia Hegethorn Mogensen

Biträdande rikskronofogde, Kronofogdemyndigheten.

Christina Bergenstein

Läs mer ›

Christina Bergenstein

Christina Bergenstein är advokat sedan 2002 och arbetar med brottmål och familjerätt sedan 1999 och är delägare i Advokatfirman SSW...

Läs mer ›

Daniel Westman

Läs mer ›

Daniel Westman

Daniel är oberoende rådgivare och forskare specialiserad på it- och medierätt. Han arbetar bl.a. med dataskydd, upphovsrätt, yttra...

Läs mer ›

Eva-Maj Mühlenbock

Läs mer ›

Eva-Maj Mühlenbock

Advokat och partner vid Cirio Advokatbyrå AB

Eva-Maj har en lång och särskild erfarenhet inom offentlig upphandling, konkurrens- och E...

Läs mer ›

Eva Östman Johansson

Eva Östman Johansson

Kammarrättsråd vice ordf, Avdelning 1, Kammarrätten i Stockholm. Ordinarie domare sedan 2005 och sedan 2015 vice ordförande vid Kammarrätten i Stockholm.

Gustav Linder

Gustav Linder

Jurist, Datainspektionen

Helena Jäderblom

Helena Jäderblom

Justitieråd och ordförande, Högsta förvaltningsdomstolen.

Jeanette Bladh Gustafson

Jeanette Bladh Gustafson

Jurist, Datainspektionen

Jens Näsström

Jens Näsström

Johan Sidklev

Johan Sidklev

Partner, Head of Disputes (Stockholm) at Roschier & President of the Swedish Arbitration Association (SAA)

John Lagström

John Lagström

Affärsjurist och arbetar som IT-strateg på Domstolsverket och är medlem i expertgruppen för AI och ny teknik under E-Justice Working Party (EU).

John Stauffer

Foto: David Lagerlöf

John Stauffer

Chefsjurist och vice chef på Civil Rights Defenders och leder organisationens juridiska arbete och arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.

Kaj Hobér

Läs mer ›

Kaj Hobér

Professor of International Investment and Trade Law at Uppsala University. Associate Member of 3 Verulam Buildings, where his arbitration practice encompasse...

Läs mer ›

Lars Heuman

Lars Heuman

Professor emeritus vid Stockholms universitet

Lena Lindgren Schelin

Foto: imy.se

Lena Lindgren Schelin

Generaldirektör

Linda H Staaf

Linda H Staaf

Chef för underrättelseenheten, NOA. Har lett arbetet för polisens del gällande informationshämtningen från den krypterade kommunikationstjänsten Encrochat.

Malin de Jounge

Malin de Jounge

Enhetschef - Enheten för otillåten direktupphandling, Konkurrensverket.

Maria Grahn-Farley

Läs mer ›

Maria Grahn-Farley

Maria Grahn-Farley är ledande barnrättsexpert som arbetar som docent vid juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet. Hon doktorerade (S.J.D) i barnrätt och...

Läs mer ›

Mats Sjösten

Mats Sjösten

Lagman, Domare, Varbergs tingsrätt

Mattias Råbe

Mattias Råbe

Mattias Råbe är dataskyddsombud på Polismyndigheten sedan 2018. Han har tidigare bland annat arbetat med dataskyddslagstiftning på Justitiedepartementet.

Michael Hellner

Läs mer ›

Michael Hellner

Michael Hellner är professor i internationell privat- och processrätt vid Stockholms universitet. Han deltog för Justitiedepartementets räkning som svensk deleg...

Läs mer ›

Rolf Åbjörnsson

Rolf Åbjörnsson

Rolf har sedan 1972 varit verksam som advokat med huvudsaklig inriktning på insolvensrätt.

Thomas Norling

Foto: Pernille Tofte

Thomas Norling

Justitieombudsman, JO

Tormod Johansen

Tormod Johansen

Jur. dr i offentlig rätt. Forskare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Ylli Dautaj

Läs mer ›

Ylli Dautaj

Managing Partner at DER Legal, focusing on international arbitration and public international law. Ylli is a PhD Candidate at the University of Edinburgh, wh...

Läs mer ›

Yvonne Svensson

Foto: Hanna Franzén

Yvonne Svensson

Ställföreträdande generaldirektör och rättschef, Boverket

Åsa M Wikforss

Foto: C Sturmark

Åsa M Wikforss

Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien och Svenska Akademien. Författare till boken ”Alternativa fak...

Åsa Örnberg

Åsa Örnberg

Lektor, offentlig rätt Juridiska institutionen Stockholms universitet

Boka din plats idag

Träffa representanter från Sveriges riksdag, mingla med branschkollegor och få en omfattande uppdatering kring aktuella juridiska frågeställningar.